ABAZALAR - ABAZACA3
  ANASAYFA
  WUBIH ABHAZ YAKINLIĞI
  ABHAZYA TÜRK VATANDAŞI ŞEHİTLERİ
  ABHAZYA TARİHİ
  GALERİ
  ANADOLUDAKİ ABHAZLAR
  DİĞER ÜLKELRDEKİ ABHAZLAR
  ABHAZYA VİZE İŞLEMLERİ
  Forum
  Ziyaretçi defteri
  ABAZACA KURSU
  => ABAZACA 1
  => ABAZACA 2
  => ABAZACA1-2 TEKRAR
  => ABAZACA3
  => ABAZACA 4
  => ABAZACA 5
  => ABAZACA 6
  => ABAZACA 3-6 TEKRAR
  => ABAZACA 7
  => ABAZACA 8
  => ABAZACA 9
  => ABAZACA 7-9 TEKRAR
  => DERS 10
  => ABAZACA 11
  BAĞIMSIZLIK SAVAŞI
  DRAU KATLİAMI
  HARİTA
  VİDEO
  144 YILLIK BÜYÜK HÜZÜN
İçindekiler:
Fiillerin çekimleri
Sözcüklerle çalışma

Important material ацара' "gitmek" fiilinin çekimine bir bakın.
Сара' сцо'ит - Ben giderim
Бара' бцо'ит - Sen (bayan) gidersin
Уара' уцо'ит - Sen (erkek) gidersin
Иара' дцо'ит - O erkek gider
Лара' дцо'ит - O bayan gider

Alıştırma 1
анхара' "yaşamak", аара' "gelmek, varmak" fiillerinin çekimleriyle aşağıdaki boşlukları doldurun.
Сара' ... ихои'т - Ben yaşarım
Уара' ... ихои'т - Sen (erkek) yaşar
Бара' ... ихои'т - Sen (bayan) yaşar
Иара' ... ихои'т - O erkek yaşar
Лара' ... ихои'т - O bayan yaşar
Сара' ... аауе'ит - Ben gelirim
Уара' ... аауе'ит - Sen (erkek) gelirsin
Бара' ... аауе'ит - Sen (bayan) gelirsin
Иара' ... аауе'ит - O erkek gelir
Лара' ... аауе'ит - O bayan gelir
(Yanıtlar)

Alıştırma 2
Sol sütundaki her bir sözcük için sağ sütundan doğru çevirisini seçin.

абара'
сара избоит
бара иббо'ит
уара иубо'ит
иара (и)ибо'ит
лара илбо'ит
 
görmek
O erkek görür
Sen (bayan) görürsün
O bayan görür
Ben görürüm
Sen (erkek) görürsün
агара'
иара' (и)иго'ит
бара' ибго'ит
сара' изго'ит
уара' иуго'ит
лара' илго'ит
almak
Ben alırım
O erkek alır
O bayan alır
Sen (bayan) alırsın
Sen (erkek) alırsın
(Yanıtlar)

Şimdi yeni sözcükler ve cümleler öğreneceksiniz!

Listen ала' - köpek. А'хра ила' - Akhra’nın köpeği.
а'аи (аие'и) - evet. А'аи, сара' сцо'ит - evet, ben gidiyorum.
мап (мамо'у) - hayır. Мап, сара' сцом - hayır, Ben gitmiyorum.
ады'рра - bilmek, tanımak. Сара' Ка'ма дызды'руеит - Kama’yı biliyorum, tanıyorum.
ау'с - iş. Сара' сус ибзи'аны изды'руеит - İşimi çok iyi biliyorum. Ари' сара' ису'сым! - O benim işim değil!
ау'сура (ау'с аура') - iş. Ка'ма ау'с лу'еит.
а'мазаара* - sahip olmak. Сара' ала' сы'моуп - Benim köpeğim var. Сара' сла бзи'а избо'ит - Köpeğimi seviyorum.

* Not: а'мазаара fiili -ма kökü ve -заара son ekinden oluşmuştur.

Aşağıdaki ifadeleri hatırlayın!

Listen Амш бзи'оуп - gün güzel.
Ара' анхара' бзи'оуп - Burada yaşamak güzel.
Лара' бзи'а илбо'ит ара' анхара' - O bayan burada yaşamaktan hoşlanır.
Сара' бзи'а бызбо'ит - Seni seviyorum (bayana).
Сара' бзи'а узбо'ит - Seni seviyorum (erkeğe).
Лара' дыбзи'оуп - O bayan iyidir (güzeldir).
Иара' бзи'а ибо'ит амшы'н - O erkek denizi sever.
Сара' сус ибзи'аны изды'руеит - İşimi iyi biliyorum.
Ари' сара' ису'сым! - O benim işim değil!
Ка'ма ау'с лу'еит - Кама çalışıyor.
Сара' ала' сы'моуп - Benim bir köpeğim var.
Сара' сла бзи'а избо'ит - Köpeğimi seviyorum.

Listen Бара' амшы'н бзи'а иббо'ма? - Denizi sever misin (bayana)?
А'аи, сара' амшы'н бзи'а избо'ит - evet, denizi severim.
Иахьа' амшы'н бзи'оуп - bugün deniz iyi (güzel).

Listen Сара' изды'руеит - Ben bilirim (tanırım).
Уара' иуды'руама? - Biliyor musun (erkeğe)?

Listen Сара' амшы'н ахь сцо'ит - Denize gidiyorum.
Бара' А'хра иа'хь бца - Sen (bayan) Akhra’ya gidiyorsun.
Уара' Даме'и иахь уца' - Sen (erkek) Damai’e gidiyorsun.

Listen Иара' ау'с иу'еит - O erkek çalışır.
Бара' ау'с бу'ама? - Çalışıyor musun (bayana)?
Сар'а су'с ибзи'аны изды'руеит - İşimi iyi bilirim.
Бара' бу'с бзи'а иббо'ма? - İşini seviyor musun (bayana)?

Alıştırma 3
Parantez içindeki sözcükleri doğru şekilde kullanın.
Örnek: Иара (агара) - Иара (и)игоит.

Сара (ацара). Уара (аара). Иара ара (анхара). Лара (аус бзиа абара). Иара (адырра). Ашкол (ахь, ацара). Аусура (ахь, ацара).
(Yanıtlar)

Alıştırma 4
Aşağıdaki cümleleri Abazacaya çevirin.

O bayan ayrılır. Ben gelirim. O erkek alır. Ben denizi görüyorum. Deniz güzel. Sen (erkek) görürsün. Sen (bayan) ayrılırsın. Denizi seviyor musun (bayana)? Evet, Denizi seviyorum. Ben burada yaşarım. O erkek burada yaşar. Burada mı yaşıyorsun(bayana)? Evet, Burada yaşarım.
(Yanıtlar)

Alıştırma 5
Aşağıdaki cümleleri Türkçe’ye çevirin. Şimdi artık daha kolay, öyle değil mi?

Бара баауеит. Иара дцоит. Бара аус буама? Сара саауеит. Сара сцоит. Иара аус иуеит. Амшын бзиоуп. Иара (и)игоит. Уара иугоит. Бара амшын бзиа иббомо? Ааи, сара амшын бзиа избоит. Уара аус ууама? Ааи, сара аус зуеит. Уара ибзианы аус ууама? Сара сус ибзианы издыруеит. Бара бус бзиа иббома? Сара лара лусурахь сцоит.
(Yanıtlar)

Alıştırma 6
Aşağıdaki resimlere bir bakın. Her bir resme karşılık gelen cümleleri seçin.

Амш бзи'оуп. (Resim № ...)
Иара дцоит. (Resim № ...)
Сара' амшы'н ахь сцо'ит. (Resim № ...)
Иара' ау'с иуе'ит. (Resim № ...)

Resim 1
Resim 1
Resim 3
Resim 3
Resim 2
Resim 2
Resim 4
Resim 4

(Yanıtlar)

Alıştırma 7
Aşağıdaki sözcük ve cümlelerle uğraşarak kısa bir metin hazırlayabilirsiniz. Çalışın ve yapın! Çalışın ve birileriyle konuşun!

Мшыбзи'а!
Бзи'ара уба'ат (бба'ат)!
Абзи'араз!
Уара' (бара') уаба'цои (баба'цои)?
Уара' (бара') уаба'нхои (баба'нхои)?
Сара' ара' (ана') сы'нхоит.
Сара' ашко'л (ау'сура) ахь сцо'ит.
Сара' ау'с зуе'ит.
Сара' сус бзи'а избо'ит.
Сара' су'сура бзи'аны изды'руеит.
Уара' (бара') ау'с ууа'ма (буа'ма)?
Уара' (бара') уу'с (бу'с) бзи'а иубо'ма (иббо'ма)?
(Yanıtlar)

Gelecek derse kadar! İyi günler!
Абзиараз!

 
< Önceki   Sonraki >
Bugün 1 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=