ABAZALAR - ABAZACA 1
  ANASAYFA
  WUBIH ABHAZ YAKINLIĞI
  ABHAZYA TÜRK VATANDAŞI ŞEHİTLERİ
  ABHAZYA TARİHİ
  GALERİ
  ANADOLUDAKİ ABHAZLAR
  DİĞER ÜLKELRDEKİ ABHAZLAR
  ABHAZYA VİZE İŞLEMLERİ
  Forum
  Ziyaretçi defteri
  ABAZACA KURSU
  => ABAZACA 1
  => ABAZACA 2
  => ABAZACA1-2 TEKRAR
  => ABAZACA3
  => ABAZACA 4
  => ABAZACA 5
  => ABAZACA 6
  => ABAZACA 3-6 TEKRAR
  => ABAZACA 7
  => ABAZACA 8
  => ABAZACA 9
  => ABAZACA 7-9 TEKRAR
  => DERS 10
  => ABAZACA 11
  BAĞIMSIZLIK SAVAŞI
  DRAU KATLİAMI
  HARİTA
  VİDEO
  144 YILLIK BÜYÜK HÜZÜN
İçindekiler:
Alfabeye Giriş
Sözcüklerle çalışma

Öncelikle selamlaşmayı öğreneleim!

Listen Мшыбзи'а! Merhaba! İyi günler!
Listen Бзи'а(ра) уба'аит! Selama karşılık (erkeğe).
Listen Бзи'а(ра) бба'аит! Selama karşılık (bayana).

(Parantez içindeki ifadeler isteğe bağlıdır, yani her zaman için бзиара убааит yerine бзиа убааит ifadesi kullanılabilir).

Şimdi de Abhaz Alfabesini tanıyalım.

Abhaz alfabesinde 6 sesli ve 56 sessiz olmak üzere 62 harf bulunmaktadır. Bunlardan 26 tanesi Rus Alfabesi harfleriyle aynıdır. Rus alfabesinde olup da Abhaz alfabesinde kullanılmayan harfler şunlardır : ё, й, щ, ю, я, э, ъ.

АҦСУА   АЛФАВИТ
ABHAZ   ALFABESİ
А Ҕ Ж И ҚӘ Н Т Х ЦӘ Ҿ Џ
Б ҔЬ ЖЬ К Ҟ О ТӘ ХЬ Ҵ Ш ЏЬ
В ҔӘ ЖӘ КЬ ҞЬ П Ҭ ХӘ ҴӘ ШЬ Ь
Г Д З КӘ ҞӘ Ҧ ҬӘ Ҳ Ч ШӘ Ә
ГЬ ДӘ Ӡ Қ Л Р У ҲӘ Ҷ Ы
ГӘ Е ӠӘ ҚЬ М С Ф Ц Ҽ Ҩ

Evet artık Abhaz alfabesini öprendiniz. Bunlardan - а, е, и, у, о, ы sesli olanlardır. Şu ana kadar öğrendikleriniz ile haydi aşağıdakileri okuyalım:

Listen абзи'а - iyi
Listen агы'лара - ayağa kalkmak
Listen ацара' - gitmek; ayrılmak
Listen сара' - Ben
Listen абара' - görmek
Listen бзи'а абара' - sevmek
Listen ача' - ekmek
Listen аб - baba
Listen ан - anne
Listen а'мра - güneş
Listen аа'хәара - satın almak
Listen амш - gün, hava
Listen амшы'н - deniz
Listen ашко'л - okul

Şimdi birkaç basit cümle öğrenelim.

Listen Сара' сцо'ит - Ben gidiyorum, Ben ayrılıyorum
Listen Сара' сгы'лоуп - Ben ayağa kalkıyorum
Listen Сара' избо'ит - Ben görüyorum, anlıyorum
Listen Сара' бзи'а избо'ит са'ни са'би - Anne ve babamı seviyorum
Listen Сар'а иаа'схәоит ача' - Ekmek satın alıyorum

Alfabedeki en son iki harf şunlardır - Ь (yumuşatma işareti) ve Ә (yuvarlama işareti). Bu harfler tek başına ses vermezler, başka harflerle bir araya geldiklerinde ancak ses oluştururlar. Karşılaştırın:

Listen к - кь - кә
Listen г - гь - гә
Listen х - хь - хә

Abazacadaki (ч ve ҷ dışındaki ) yumuşak sessiz harfler yumuşatma işareti ile biterler.

Abazacadaki кь, гь, хь aynen Rusçadaki sessiz harfler к, г, х + sesli harf и gibi telaffuz edilir. Örneğin Abazacadaki гь – Rusçadaki ги (гиря); Abazacadaki кь – Rusçadaki ки (кино); Abazacadaki хь – Rusçadaki хи (хитрый) gibi telaffuz edilirler.

к harfine yumuşatma işareti ь eklenmesi ile Listen кь harfi oluşur.
Örneğin:
Listen а'нкьа - önce (eskiden) (uzun zaman önce)
Listen макьа'на - hala (şimdi, şu anda)

ә harfine yumuşatma işareti к eklenmesi ile Listen кә harfi oluşur.
Rusçadaki ку harfinin telaffuzu , Abazacadaki кә gösterimi ile aynıdır.
Listen акәа'ц - et
Listen а'кәашара - dans etmek

ve böyle: Listen к - кь - кә

Tabii ki diğer harfler için de aynısı geçerlidir. Örneğin:

Listen г - гь - гә
Listen агара' - almak, götürmek
Listen агьа'ма - tatmak
Listen агәы' - kalp

Listen х - хь - хә
Listen ахы' - baş, kafa
Listen иахьа' - bugün
Listen ахь - masdar eki (son ek)
Listen ахә - fiyat

(Eğer ахь son eki sesli harfle biten bir kelimeden (а,ы) sonra gelirse , o zaman kendisinden önce gelen kelime ile bitişik yazılırlar. Karşılaştırın : ашкол ахь, аусурахь "çalışmaya gitmek" (аусура + ахь)).

Dinledikten sonra cümleleri okuyun:

Listen Сара' кьы'лак акәа'ц аа'схәоит - Bir kilo et satın alıyorum
Сара' иахьа' ашко'л ахь сцо'ит - Bugün okula gidiyorum
Акәа'ц агьа'ма бзи'оуп - etin tadı güzel
Иахьа' амш бзи'оуп - bugün hava güzel
Сара' сцо'ит - Gidiyorum / ayrılıyorum
Сара' сгы'лоуп - Ayağa kalkıyorum
Сара' избо'ит - Görüyorum, biliyorum
Сара' бзи'а избо'ит са'ни са'би - Anne ve babamı seviyorum
Сара' иаа'схәоит ача' - Ekmek satın alıyorum
Лара' амшы'н ахь дцо'ит - O bayan denize gidiyor

Evet Abhaz alfabesinin yeni seslerini tanıdık. Aşağıdakilerin nasıl seslendirildiğini hatırlayın.
Listen кь
а'нкьа - önce (eskiden)
макьа'на - hala (şimdi)
акьы'ла - kilogram
кә
акәа'ц - et
гь
агьа'ма - tat
гә
агәы' - kalp
хь
иахьа' - bugün
хә
ахә - fiyat

Alıştırma 1
Aşağıdaki cümleleri Türkçe’ye çevirin.

  1. Иахьа' амш бзи'оуп.
  2. Макьа'на амш бзи'оуп.
  3. Ача' агьа'ма бзи'оуп.
  4. Сара' акәа'ц аа'схәоит.
  5. Сара' сцо'ит.
  6. Сара' са'ни са'би бзи'а избо'ит.
  7. Сара' сгы'лоуп.
  8. Сара' избо'ит.
  9. Сара' амшы'н бзи'а избо'ит.
(Yanıtlar)

Абзи'араз! İyi günler! Allahaısmarladık!

Bugün 1 ziyaretçi (8 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=