ABAZALAR - ABAZACA1-2 TEKRAR
  ANASAYFA
  WUBIH ABHAZ YAKINLIĞI
  ABHAZYA TÜRK VATANDAŞI ŞEHİTLERİ
  ABHAZYA TARİHİ
  GALERİ
  ANADOLUDAKİ ABHAZLAR
  DİĞER ÜLKELRDEKİ ABHAZLAR
  ABHAZYA VİZE İŞLEMLERİ
  Forum
  Ziyaretçi defteri
  ABAZACA KURSU
  => ABAZACA 1
  => ABAZACA 2
  => ABAZACA1-2 TEKRAR
  => ABAZACA3
  => ABAZACA 4
  => ABAZACA 5
  => ABAZACA 6
  => ABAZACA 3-6 TEKRAR
  => ABAZACA 7
  => ABAZACA 8
  => ABAZACA 9
  => ABAZACA 7-9 TEKRAR
  => DERS 10
  => ABAZACA 11
  BAĞIMSIZLIK SAVAŞI
  DRAU KATLİAMI
  HARİTA
  VİDEO
  144 YILLIK BÜYÜK HÜZÜN

Birinci ve İkinci derslerin tekrarı

Aşağıdaki sözcükleri daha önce gördünüz. Bunları ezberleyin!

 1. Мшыбзи'а! - İyi günler! Merhaba!
 2. Бзи'а(ра) бба'аит! - selamlama sözcüğü (bayana)
 3. Бзи'а(ра) уба'аит! - selamlama sözcüğü (erkeğe)
 4. сара' - Ben
 5. уара' - Sen (erkek)
 6. бара' - Sen (bayan)
 7. иара' - O erkek
 8. лара' - O bayan
 9. аара' - gelmek. Лара даауеит - O bayan geliyor
 10. аб - baba. Сара' саб бзи'а дызбо'ит - Babamı seviyorum
 11. абара' - görmek. Сара' избо'ит - Ben görüyorum
 12. абзи'а - iyi. Амш бзи'оуп - iyi hava
 13. бзи'а абара' - sevmek. Сара' Ка'ма бзи'а дызбо'ит - Kama’yı seviyorum
 14. агара' - almak, götürmek. Лара илгоит - O bayan alır
 15. агы'лара - ayağa kalkmak. сара сгылоит, бара' бгы'лоит, уара' угы'лоит, лара' / иара' дгы'лоит
 16. акьы'ла - kilogram. Сара' кьылак акәа'ц аа'схәоит - Bir kilo et satın alıyorum
 17. а'кәашара - dans etmek. А'хра дкәашо'ит - Akhra dans ediyor
 18. акәа'ц - et. Наа'ла акәа'ц аа'лхәеит - Naala et satın aldı
 19. макьа'на - hala. Макьа'на амш бзи'оуп - hala güzel hava (hava hala güzel (şimdi))
 20. а'мра - güneş
 21. амш - gün, hava. Амш бзи'оуп - hava güzel
 22. амшы'н - deniz. Иара' амшы'н ахь дцо'ит - O erkek denize gidiyor
 23. а'нкьа - önce (eskiden) (uzun zaman önce)
 24. ана' - orada, oraya. Сара' ана' сынхо'ит - Ben orada yaşıyorum
 25. анхара' - yaşamak. Лара' ара' дынхо'ит - O bayan burada yaşıyor
 26. ара' (абра) - burada, buraya
 27. ау'сура - iş. Сара ау'сурахь сцоит - Çalışmaya gidiyorum
 28. ахә - fiyat
 29. ахы' - baş, kafa
 30. ацара' - gitmek. Сара' ау'сурахь сцо'ит - İşe gidiyorum
 31. ахь - mek/mak ( mastar eki ). Иара' ашко'л ахь дцо'ит - O erkek okula gidiyor
 32. ача - ekmek. Ка'ма ача' (и)лго'ит - Kama ekmek satın aldı

Important material Hatırlayın.
Eğer ахь son eki -а, ы, sesli harfleriyle biten bir kelimeden sonra gelirse, o kelime ile birlikte yazılır. Bu durumda bir sesli harf düşer. Örneğe bakın: ашкол ахь, аусурахь (аусура + ахь).

Important material Aşağıdaki cümleleri okuyun ve ezberleyin!

уара' уцо'ит - Sen (erkek) gidiyorsun
бара' бцо'ит - Sen (bayan) gidiyorsun
сара' саа'ит - Ben geldim
уара' уаа'ит - Sen geldin
иара' (и)иго'ит - O erkek alır
лара' илго'ит - O bayan alır
Сара' ара' сынхо'ит - Ben burada yaşarım
Иара' ана' дынхо'ит - O erkek orada yaşar

Alıştırma 1
Aşağıdaki cümleleri Türkçe’ye çevirin.

Сара' сцо'ит
Сара' саауе'ит
Сара' ара' сынхо'ит
Лара' ана' дынхоит
Иара' (и)ибо'ит
Лара' илбо'ит
(Yanıtlar)

Alıştırma 2
Zamirleri ацара "gitmek" ve агара "almak" fiillerinin doğru çekimli halleriyle eşleştirin.

уара
сара
лара
бара
иара
сцоит
бцоит
уцоит
дцоит
дцоит
  лара
сара
иара
бара
уара
изгоит
(и)игоит
ибгоит
илгоит
иугоит
(Yanıtlar)

Alıştırma 3
Aşağıdaki cümleleri Abazacaya çevirin.

Ben geliyorum
Sen (bayan) gidiyorsun
Sen (erkek) gidiyorsun
Ben görüyorum
Sen (bayan) görüyorsun
Sen (erkek) görüyorsun
Sen (erkek) geliyorsun
Sen (bayan) geliyorsun
O erkek alır
O bayan alır
(Yanıtlar)

Alıştırma 4
Aşağıdaki cümlelerin herbirinde olan yanlışı bulup düzeltin.

Örnek: Сара лара изгоит - Сара лара дызгоит
Лара' иа'ра бзи'а илбо'ит
Уара' бцо'ит
Бара' амшы'н бзи'а илбо'ит
Иара' ау'с луе'ит
Сара' амшы'н ахь дцо'ит
Сара' макьа'на ара' ды'нхоит
(Yanıtlar)

Alıştırma 5
Cümleleri dinlerken işaretleyin.

Listen сара' сцо'ит лара' илбо'ит
сара' саа'уеит иара (и)ибоит
уара' иуго'ит иара' ибо'ит
иара (и)иго'ит лара илбо'ит
Бзи'ара уба'аит! Бзи'ара бба'аит!
сара' изго'ит лара' дынхо'ит
сара' избо'ит иара' дынхо'ит
уара' уаауе'ит сара' ара' сынхо'ит
бара' баауе'ит уара' ара' унхо'ит
иара' ана' дынхо'ит лара' ара' дынхо'ит

Alıştırma 6
Eğer bu zamana kadar gördüğünüz dersleri iyi öğrendiyseniz, aşağıdaki metni Abazacaya çevirin. Artık sizin için zor olmasa gerek!

İyi günler!
İyi günler! (cevap olarak)
Nereye gidiyorsun? (bayana)
Okula gidiyorum
Nereye gidiyorsun? (erkeğe)
Denize gidiyorum
Ben burada yaşarım
(Yanıtlar)

Alıştırma 7
Sol sütundaki her bir sözcük için sağ kolondaki en uygun kelimeleri bulun. Unutmayın, sadece gramer açısından değil mantıksal olarak da cümle uygun olmalı!

Сара
Амш
Уара
Сара
Иара
бзи'оп
изды'руеит
бзи'а бызбо'ит
ау'сурахь дцо'ит
уаауе'ит
Лара
Бара
Уара
Бара
Иара
Ахра иахь бца
илды'руеит
ана' унхо'ит
ау'с иуе'ит
бцо'ит
(Yanıtlar)
Bugün 1 ziyaretçi (8 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=